Docuboy

 

 • Robust koffert med integrert Touch-panel-PC for komplett installasjonsdokumentasjon av strømperehabilitering som et bevis på kvalitet
 • Enkel og intuitiv betjening med mange valg- muligheter (omfattende strømpe- og herder-lister), samt selvlærende valglister, omfattende avhengighet av forskjellige innlegginger forhindrer feil
 • Beregning av nødvendig herderblanding
 • Registrering av stamdata for rehabiliterings-objekt integrert, GPS-posisjon (om ønskelig)
 • Onlineregistrering av følgende måleverdier med meget nøyaktige sensorer:
  • Kalibrering:  Vakuum, høyde og hastighet
  • Inversjon:  Trykk
  • Oppvarming:  Tilførsels- og returtemperatur
  • Herding:  Temperatur- og trykkmåling med datalogger – datasynkronisering via USB
 • Om ønskelig veiemodul for nøyaktig registrering av herdermengder
 • Integrert trykkprøvingsmodul „Testboy®„ for før- og etterprøving, kan velges for alle prøvemetoder luft / vakuum / vann for rør og kummer iht. aktuelle prøvenormer (delvis tilleggsutstyr)
 • Utskrift av alle registrerte data i oversiktlige og meningsfylte rapporter (som PDF-dokumenter)