IBAK Argus Kamera

IBAK ARGUS 5 er et pan, vipp og roter kamera som kan tilpasses til de nødvendige innstillingene for hver bestemt inspeksjon ved å trykke på en knapp.

Produktblad-Ibak