IBAK Lisy 3

IBAK Lisy 3 gjør IBAK T76 og T86 til en traktor som også kan gjenomføre inspeksjoner av stikkledninger.

Produktblad-Ibak