KBRV – dyse

KBRV-dysen er utstyrt med 2 halvradiale stråler rettet fremover i en vinkel på 45 °. Som et resultat må denne dysen enten være utstyrt med ekstra trykkstråler eller monteres på en lanse. Fremstrålene fjerner de fleste rester og spyler ruskene foran dysen.

Brukes til
For å fjerne plastinnsatser
For å rengjøre varmevekslere
Rengjøring av fettavsetninger
Spyling av rørene fra huset mot hovedlinjen

Kategorier: ,