Tetthets- trykkprøvingsutstyr montert i bil og henger