Pipe Plugs

Pipe Plugs er produkter som brukes til å tette rørledningen midlertidig. Rørplugger er laget av SBR + NR blandet gummi, nylon ledning, kevlar ledning og sterke stoffer. De tåler temperaturer mellom -30 ° C og + 70 ° C. De blir testet 1, 3 ganger høyere enn arbeidstrykket, og de har ultrahøy sprengningstrykk. Deres største fordel er at de når høyfriksjonskraften i arbeidstrykket som griper rørdiameteren ved svært lave trykk.