RGS – Dyse

Denne dysen er utstyrt med 4 radialstråler på 75 ° for rørrengjøring og 3 trykkstråler for forskyvning som samtidig skyller bort løsnede rester. Som et resultat vil rørkanaler av alle slag, selv med vertikale boringer etc., bli rengjort.

Den bevegelige delen av RGS-dysen roterer med begrenset hastighet. Disse vannstrålene treffer rørveggen direkte med stor innflytelse, slår hvert hjørne, hver blindende, hvert sidestykke.

Brukes til
Rengjøring av dreneringsrør
Rengjøring av siderør
Fjerning av faste forekomster

Kategorier: ,