Scraper dyse

Disse scrapedysene for kanaler og rør (200 mm og større) setter nye ytelsesstandarder. Verktøyene i det nye skrapesystemet er utstyrt med vannkammer. Kammeret reduserer turbulensen i vannet, som deretter tilføres dyseinnsatsene. Resultatet er en kompakt, aggressiv og meget effektiv vannstråle.

Kategorier: ,